Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας

Οι άνθρωποι που στελεχώνουν το χώρο μας πέρα από τις γνώσεις και την ειδίκευση που έχουν, διακρίνονται για την αγάπη τους στα παιδιά. Χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα και συνέπεια. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν σωστούς μουσικούς και να βοηθήσουν το κάθε παιδί ν’ αναπτύξει τις ικανότητές του, να εκφράσει τα συναισθήματά του και ν’ αγαπήσει τη μουσική. Οι σχέσεις τους με τους μαθητές δεν είναι τυπικές αλλά προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου ο μαθητής θα νιώθει οικογενειακά. Μέσα από τακτικά σεμινάρια ενημερώνονται για τις μουσικές και παιδαγωγικές εξελίξεις.