Επισκέψεις Παραστάσεων

Με στόχο οι μαθητές μας ν’ αποκτούν μια σφαιρική άποψη για τη μουσική και να έρχονται σ’ επαφή με διάφορες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς παρακολουθούμε παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής, τη Λυρική σκηνή, το θέατρο Badminton, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών. Ακόμα επισκεπτόμαστε χώρους συνδεδεμένους με τη μουσική π.χ. όπως το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων ή χώρους που πραγματοποιούν μουσικά προγράμματα π.χ. όπως το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.