Η Εφημερίδα μας

 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκδίδεται η εφημερίδα μας. Σ’ αυτήν καταγράφονται οι εκδηλώσεις και οι διάφορες δραστηριότητές μας, άρθρα γνωστικού, παιδαγωγικού και μουσικού ενδιαφέροντος, οι επιτυχίες των μαθητών μας. Ακόμα μαθητές και γονείς μπορούν να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους για κάποια εκδήλωση ή τις πληροφορίες τους για θέματα που άπτονται του μουσικού αντικειμένου.

     

                           ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΘΗΝΑΣ                           ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΞΟΥ