Εκδηλώσεις

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε συναυλίες και εκδηλώσεις μαθαίνουν να συνυπάρχουν αρμονικά σε διάφορα σύνολα και να αναπτύσσσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. Αποκτούν θάρρος και εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Παράλληλα οργανώνουμε εκδρομές και ταξίδια μαθητές, γονείς και καθηγητές έρχονται πιο κοντά και γνωρίζονται καλύτερα.